FotoSchumann Frequentie en Maya Getallen

Sinds de uitgave van mijn boek 'Water Klank Beelden - de geometrie van geluid' heb ik veel positieve reacties mogen ontvangen op de in het boek getoonde foto's. Ook heb ik veel verzoeken gekregen van mensen die hun stem of muziek instrument als Water Klank Beeld zouden willen zien. Of een bepaalde frequentie zoals die van de Schumann Frequentie van 7.83 Hz. Of de Maya getallen 13, 20 en 52 als frequentie zichtbaar gemaakt...

Welnu, hieronder de veel gevraagde frequenties van 7.83, 13, 20 en 52 Hz. De Water Klank Beelden van deze betreffende frequenties zijn er slechts enkelen van de vele gezichten die een Water Klank Beeld van een en dezelfde frequentie kan hebben, echter alleen de aller mooiste worden getoond. Later meer informatie over de mysterieuze kracht van Water Klank Beelden, frequenties en veel meer.

Geniet,

Robert Boerman