klik hier om terug te gaan..."; } elseif ($adres =="") { echo "U heeft uw adres niet ingevuld. klik hier om terug te gaan..."; } elseif ($postcode =="") { echo "U heeft uw postcode niet ingevuld. klik hier om terug te gaan..."; } elseif ($plaats =="") { echo "U heeft uw plaats niet ingevuld. klik hier om terug te gaan..."; } elseif ($land =="") { echo "U heeft uw land niet ingevuld. klik hier om terug te gaan..."; } elseif ($email2 =="") { echo "U heeft uw emailadres niet ingevuld. klik hier om terug te gaan..."; } elseif ($aantal =="") { echo "U heeft het aantal niet ingevuld. klik hier om terug te gaan..."; } else { mail("$email", "Bestelling WKB1", " Naam:$naam\n Adres:$adres\n Postcode:$postcode\n Plaats:$plaats\n Land:$land\n E-mail adres:$email2\n Aantal:$aantal\n ", 'From: '.$email2); echo "
Bedankt. Uw bestelling is succesvol verzonden.
"; } } else { ?>

Stel je voor dat je een methode tot je beschikking hebt waarmee het mogelijk is om geluid zichtbaar te maken. Heb je er wel eens over nagedacht hoe dat er dan uit zou zien?

De foto’s in dit boek zijn het resultaat van het in trilling brengen van een wateroppervlak door middel van geluid. Hieruit valt te leren dat elke trilling een eigen vorm heeft. Precies wat de ‘nieuwe wetenschap’ van de kwantummechanica ons duidelijk wil maken: de wereld om ons heen bestaat uit niets anders dan een trillend energieveld. Materie is niets anders dan trillende moleculen in een bepaalde vorm. Met behulp van waterklankbeelden is het mogelijk om de onzichtbare wereld van geluid (trillingen) zichtbaar te maken. Een uniek en rijk geďllustreerd boek.

De onzichtbare wereld van geluid zichtbaar gemaakt in waterklankbeelden

Titel: Water Klank Beelden (1) - de geometrie van geluid
Auteur: Robert Boerman
Uitgeverij: Farmerman Publishing
Pagina's: 148 - full color - z/w
Uitvoering: hardcover 210 x 210 mm
Prijs: € 29,95 (incl. verzendkosten - voor Belgie: € 34,95)Bestellen:
Wil je het boek 'Water Klank Beelden - de geometrie van geluid bestellen? Vul dan onderstaand formulier in en maak het betreffende bedrag over op rekening nummer 5806284 (IBAN: NL 41 INGB 000 5806284 - BIC: INGB NL 2a) t.a.v. Stichting Total Health Clinic o.v.v. 'WKB1' en het boek zal binnen enkele dagen bij je bezorgd worden.

Titel: Water Klank Beelden - de geometrie van geluid
Auteur: Robert Boerman
Pagina's: 148 - full collor - z/w
Uitvoering: hardcover € 29,95 (incl. verzenden - Voor Belgie: € 34,95)


Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
E-mail:
Aantal:
"; } ?>