NieuwsLawaai schadelijker dan fijn stof

DEN HAAG - Geluidshinder zal de komende jaren meer schade aan de gezondheid toe gaan brengen dan fijn stof. Die waarschuwing kwam dinsdag van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Door investeringen in de luchtkwaliteit zullen minder mensen ziek worden door stof, maar door het toegenomen verkeer zal de overlast door geluid alleen maar toenemen als er verder geen maatregelen worden genomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) becijferde eerder dat het aantal doden door geluidshinder jaarlijks tussen de driehonderd en duizend ligt. Lawaai leidt onder meer tot een hogere bloeddruk, waardoor de kans op hartfalen toeneemt.

Volgens cijfers van het RIVM hebben 110.000 tot 270.000 mensen last van een verhoogde bloeddruk door geluidsoverlast. Anderhalf miljoen tot 2,2 miljoen mensen ondervinden ernstige hinder van geluid, van wie er tussen de 200.000 en 450.000 erg slecht door slapen. Wegverkeer is de grootste boosdoener.

Bron: Telegraaf, 13-02-2007Mogelijk dat antigeluid (frequentie's) in de toekomst een grote rol kan gaan spelen in zake geluidsoverlast.