NieuwsGeneeskunde door trillingen

Historie
In Amerika is een boek in het grensgebied van de geneeskunde met (tot nu toe) meer dan 160.000 verkochte exemplaren tot een soort "geheime" beststeller geworden. De titel van het boek is: "Vibrational Medicine" of vertaald; "Geneeskunde door trillingen". De auteur, dr. Gerber, toont in het boek aan dat de geneeskunde zich niet erg diepgaand heeft verder ontwikkeld, dit in tegenstelling tot de fysica. De reguliere geneeskunde gaat uit van een wereldbeeld dat door Newton is beschreven. Newton beschouwd de wereld als een soort machine bestaande uit verschillende los van elkaar staande onderdelen die gerepareerd of vervangen moeten worden. Medische technieken zoals dialyse, orgaantransplantatie en dergelijke gaan uit van de "newtoniaanse" mens. Op deze wijze kÓn het geheel nooit meer zijn dan de som van de delen. Gerber pleit voor een "Einsteinsche"geneeskunde"; artsen zouden het menselijk lichaam niet langer moeten zien als de enige dimensie van bestaan. Quantenfysica, bio-energetische velden en informatie uitwisseling tussen de cellen door lichtdeeltjes (biofotonen) zijn ontwikkelingen die nog nauwelijks door de reguliere medische wereld zijn (h)erkend laat staan toegepast. Deze ontwikkelingen kunnen veel gaan betekenen in de medische wereld. Uit het voormalige Rusland komt nu de BRAINRESPONSE technologie met voor het eerst een wijze van scannen en onderzoeken die veel verder gaat dan de wens van Gerber naar een "Einsteinsche geneeskunde". De Russen ontwikkelden deze technologie voor hun kosmonauten om ziekten al te ontdekken voordat het lichamelijk tot uiting was gekomen en waarmee bovendien op verschillende manieren de gezondheid kon worden verbeterd. Sinds kort is deze technologie in West Europa beschikbaar.

Geneeskunde door trillingen
Ons lichaam is veel meer dan de optelsom van de tastbare en zichtbare delen. We zijn een ongelooflijk complex energetisch netwerk van in elkaar vervlochten energie- of bio-energievelden. Onder meer de cellulaire structuur van ons lichaam wordt door fijnstoffelijke energiesystemen aangestuurd. De celcommunicatie wordt hierdoor geco÷rdineerd evenals de hormonale en elektrofysiologische functies. Lichamelijke veranderingen zijn de (late) gevolgen van een dysbalans of verstoringen op het fijnstoffelijke gebied. In feite zijn we niets anders dan een snel pulserend netwerk van energievelden dat aan voortdurende veranderingen onderhevig is. De gehele bio-energetische zelfregulatie van de 80 biljoen cellen van ons lichaam wordt op energetische ofwel trillingsniveau aangestuurd. Het is dan ook niet alleen logischer maar uiteindelijk ook veel gemakkelijker om als behandeling deze energievelden te be´nvloeden in plaats van de langzame, trage materie. Dit kan dan ook met de BRAINRESPONSE.

BRAINRESPONSE gaat rechtstreeks in resonantie met onze hersenen en ons bio- energieveld. Op deze manier kunnen de individuele frequenties (trillingen) niet alleen vastgesteld worden en met gegevens uit een databank worden vergeleken. De individuele frequenties kunnen ook worden gebruikt om gericht die frequenties uit te kiezen die ons energetische systeem nodig heeft om een beginnende of al gemanifesteerde storing te corrigeren. Er kunnen dus niet alleen frequenties worden gemeten voordat een storing zich als ziekte of klacht in ons lichaam veroorzaakt, maar als de metingen consequent en regelmatig uitgevoerd worden, zouden ziektes in principe te vermijden moeten zijn. Correctie kan het beste op deze bovenliggende fijnstoffelijke lagen plaatsvinden. Alternatieve geneeswijzen

Sinds duizenden jaren zijn er artsen en natuurgeneeskundig therapeuten die deze subtielere, fijnstoffelijke of energetische lagen in hun behandelingen betrekken zoals de BRAINRESPONSE ook doet. Acupunctuur en homeopathie werken ook in het energetische gebied. Evenwicht herstellen is het uitgangspunt in plaats van repareren. De klassieke geneeskunde plaatst deze methoden, net als Reiki of handopleggen, in een taboezone ongeacht de resultaten van de behandeling. Men lijkt echter meer open te staan voor andere benaderingswijzen, of misschien is men alleen meer vertwijfeld op zoek naar oplossingen voor hun gezondheidsprobleem onder het motto "wie geneest heeft gelijk". Het is in elk geval een feit dat steeds meer mensen zich wenden tot alternatieve behandelmethoden.

Bron: Brainresponse.nl