NieuwsRobert Boerman en de zoektocht naar trilling

door Wencel Maresh

OEKEN – Hij maakte naam als onderzoeker van graancirkels, de 43-jarige Robert Boerman uit Oeken. Tijdens de zoektocht naar antwoorden op de vraag van het ontstaan van die cirkels, kwam hij in aanraking met het fenomeen ‘waterklankbeelden’ en in die richting denkt hij de antwoorden gevonden te hebben. “Alles bestaat uit trilling. Die breng ik in beeld en dat levert verrassende beelden én verklaringen op”, aldus Boerman.

Zonderling, zo zou je hem met een beetje slechte wil kunnen typeren. Maar dat gebeurt mensen die zoeken naar de diepere ontstaansgeschiedenis van mens en dingen wel vaker. En wie zich specialist op het gebied van graancirkels mag noemen wordt al helemaal snel met een scheef oog aangekeken. Hij neemt het op de koop toe en maakt in een gesprek in ieder geval niet bepaald een zonderlinge indruk. Hij heeft hooguit een niet-alledaagse drang om verklaringen voor bepaalde zaken te zoeken en om kennis te vergaren teneinde antwoorden op Grote Vragen te vinden.


Jan van Galen kijkt gefascineerd toe als Robert Boerman
zijn bijzondere waterklankbeelden maakt
- foto Wencel Maresch -

In zijn kantoor toont hij zijn nieuwste zoektocht, die naar het ontstaan van alles op aarde: trilling, frequentie. De Brummense fotograaf Jan van Galen luistert geboeid mee naar het verhaal. Hij hielp Boerman aan een digitale camera die geschikt is zijn theorie in beelden, zeer fascinerende beelden, vast te leggen. Want dat zijn het, de foto’s die Boerman maakt. Hij fotografeert trilling. In een zelfgebouwde houten box kan hij via een membraam trilling opwekken in verschillende frequenties. Vervolgens fotografeert hij de zichtbare beweging en trilling van water en vaste poeder-achtige materialen. “Die techniek noemen ze ‘waterklankbeelden’, je legt de trilling en het patroon dat doordoor ontstaat vast op foto of op video. En als je ervan uitgaan dat alles trilling is, dan kun je daar veel in zien. Overigens is die aanname niets vaags of zo, want met speciale techniek kun je zien dat alles uit bewegende moleculen en atomen bestaat. Ook metaal of steen. Alles heeft daardoor een eigen unieke frequentie. In de Bijbel staat: 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God'. Een oude Sanskriet tekst spreekt van: ‘Nada Brahma’, ofwel ‘God is klank’. Is trilling dan verantwoordelijk voor scheppingen? Hoe komt een zebra aan z’n strepen, hoe is het patroon van het schild van een schildpad ontstaan? Het zijn figuren die in waterklankbeelden zijn teruggevonden. Trillingen, frequenties, veroorzaken dus patronen. Kunnen trillingen daarmee ook de oorzaak zijn van bijvoorbeeld graancirkels?”, vraagt Boerman zich af, waarmee hij zijn specialiteit betrekt op de trillingen-theorie.

Graancirkels
Tien jaar geleden ontdekte Boerman tijdens een rondvlucht van Teuge naar zijn woonplaats, nabij de Michaëlshoeve, een graancirkel. Het verschijnsel fascineerde hem dusdanig, dat hij zich met ziel en zaligheid vastbeet in het onderwerp en zich in tien jaar tijd ontwikkelde tot een bekende deskundige op dat terrein. Hij schreef er een boek over, publiceerde in internationale tijdschriften en komt eind dit jaar met een boek waarin hij zijn conclusies vastlegt. “Ik heb heel veel veldonderzoek gedaan en heb daardoor het onderscheid leren maken tussen echte en nep-graagncirkels. De nep-cirkels zijn door mensen gemaakt met behulp van touwtjes, het plattrappen van graan of maïs of middels andere technieken. De tweede categorie is niet op die wijze gemaakt en velen denken dat het buitenaardse creaties zijn. Die mening ben ik niet toegedaan. Aan de wijze waarop graan, maïs of gras is gebogen – feitelijk nooit geknakt of gebroken – kun je vaststellen dat het niet mechanisch is gedaan, dus door middel van plattrappen of drukken of zo. Ik ben nu van mening dat het door middel van trilling is gebeurd. Mensenwerk, misschien zonder het te beseffen, maar ik ben ervan overtuigd dat graancirkels mensenwerk zijn. We staan naar onze eigen creaties te kijken. Ik denk dat die cirkels ontstaan door energievelden, door frequentie. De menselijke geest is in staat energie te gebruiken om natuurwetten te beïnvloeden. Een simpel wetenschappelijk bewezen voorbeeld: een kop-munt-toestel dat keer op keer een munt opgooit, komt uiteindelijk altijd op een vijftig-vijftig percentage kop en munt uit. Toch is bewezen dat de menselijke geest in staat is dat percentage te beïnvloeden. Ik denk dat de graancirkels ontstaan door energievelden die door mensen worden veroorzaakt. De beelden die ik nu fotografeer wijzen ook in die richting. Ik heb op verschillende frequenties figuren in vloeistof en poeder zien ontstaan die gelijk zijn aan de figuren die ik in graancirkels heb aangetroffen.”


Een graancirkel en een waterklankbeeld.
De overeenkomsten zijn groot.
Volgens Boerman worden graancirkels veroorzaakt door trillingen.
(Dit was een van de eerste experimentele foto's - RB)

Andere voorbeelden versterken Boerman’s idee. “In de wetenschap is toch ook bewezen dat geluid – lees frequentie – in staat is plantengroei te beïnvloeden. Graan laat zich makkelijk buigen, is relatief eenvoudig door trilling, door frequentie, te vormen. En ik ben van mening dat geestkracht daarin een grote rol speelt.”

Hoe je er ook over denkt, het is in ieder geval een fascinerende benadering, waarvan Robert Boerman zelf inmiddels steeds meer overtuigd raakt. “Maar als mensen denken dat ik hartstikke gek ben, dan kan ik daar niet echt mee zitten. Ik durf eigenwijs genoeg te zijn om op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die bij mij leven.”

Bron: Regiobode, 07-03-2007