Symposium Ankh-HermesCo-creatie in de Nieuwe Tijd

Op zaterdag 24 mei organiseert Uitgeverij Ankh-Hermes haar grote voorjaarssymposium onder het motto ‘Co-creatie in de Nieuwe Tijd’. Bekende én nieuwe Ankh-Hermes-auteurs/sprekers maken daar hun opwachting: Annemarie Postma, H.C. Moolenburgh, Jude Currivan en Robert Boerman laten vanuit hun verschillende – al dan niet wetenschappelijke – invalshoeken zien hoe we een andere werkelijkheid kunnen creëren als we meegaan op de golven van de kosmos. Als we de kosmische krachten en wetten goed weten te benutten kunnen we een wereld scheppen die eenieder van ons tot bloei laat komen en die beslist meer harmonie zal kennen dan de huidige. Hennie Burggraaff (NCRV-radio) leidt de dag als panelvoorzitter.

Annemarie Postma presenteert met The Deeper Secret een verrassende visie op de wet van aantrekking: Je krijgt in het leven niet wat je wilt, maar je krijgt wat je voor jouw innerlijke groei nódig hebt. Scheppen doe je met je hele bewustzijn. Denken en willen zijn weliswaar onderdeel van dit bewustzijn, maar dit betekent niet dat je het leven van je dromen creëert als je maar positief genoeg denkt en het maar hard genoeg wilt. Niets komt zomaar uit de hemel vallen, hoe graag je het ook wenst, en hoe positief je ook denkt.

Annemarie Postma geeft op fantastische wijze aan welke wetten er wérkelijk spelen bij het creëren van de werkelijkheid van je eigen leven. In duidelijke bewoordingen nuanceert ze de wet van aantrekking zoals deze doorgaans wordt gepresenteerd. Door haar lezing zullen veel mensen échte antwoorden krijgen op hun vragen over de wet van aantrekking. Annemarie: ‘Veel mensen vragen zich momenteel af: “Waarom gaat steeds alles mis, zelfs als ik The Secret toepas?” Het antwoord daarop is eigenlijk heel eenvoudig: Je krijgt niet wat je wilt, maar je krijgt wat je voor jouw innerlijke groei nódig hebt. Je trekt als een magneet ervaringen naar je toe die overeenkomen met hoe je over jezelf denkt, en wat je voor jezelf wenst. Je trekt precies datgene aan wat overeenkomt met je onbewuste behoeften, verlangens, twijfels en angsten. En andersom geldt dat je datgene juist níet aantrekt waar je nog niet aan toe bent, en wat je jezelf nog niet werkelijk gunt en toestaat.

Een besef van eigenwaarde, zelfkennis, het ontmaskeren van je beperkende overtuigingen, herkennen en het kennen van jouw levenstaak zijn daarom absolute voorwaarden om in contact te komen met je werkelijke scheppingskracht. Het is een spirituele weg waarop bereidheid om je innerlijke huiswerk te doen de voorwaarde is, en waarop het niet gaat om willen en krijgen, maar veel meer om leren geven en werkelijk kunnen ontvangen.’

Annemarie Postma (1969) studeerde rechten en werd daarna het eerste professionele Europese fotomodel met een handicap. In 1995 stond ze in de Playboy, waardoor ze een veelgeziene gast werd in binnen- en buitenlandse talkshows. Inmiddels heeft ze zich ontwikkeld tot succesvol publiciste en life science auteur met als specialiteit ‘eigenwaarde en zelfrespect’. Met haar boeken Ik hou van mij, Liefde maken en Het lichaam is perfect bereikte Annemarie inmiddels honderdduizenden lezers. www.thedeepersecret.nl

H.C. Moolenburgh: Is toeval echt toevallig?
Toeval heeft de mensen altijd geboeid. In deze lezing wordt ten eerste aan de hand van een groot aantal voorbeelden duidelijk gemaakt, dat toeval geen ‘stom toeval’ is. Integendeel, bij bestudering van het fenomeen blijkt het een levend, soms speels, soms ernstig verschijnsel te zijn, dat echt de aandacht waard is. In de tweede plaats zal de spreker aantonen hoe de mensen getracht hebben toeval aan zich dienstbaar te maken en of dat lukte. Ten slotte wordt geprobeerd tot een conclusie te komen: Wat toeval zou kunnen zijn en of het misschien een raam is, dat even wordt opengezet en uitzicht biedt op een andere wereld.

H.C. Moolenburgh is al meer dan vijftig jaar arts en publiceerde diverse boeken zoals Beschavingsziekten en gezondheid, De wetenschap kent geen tranen en Op je gezondheid! Zijn boek Engelen werd in 15 talen uitgebracht.

Jude Currivan (Engelstalige lezing): Na 2012 – samen onze kosmische bestemming creëren Op een prachtige lenteochtend tien jaar geleden kreeg ik de opdracht een onwaarschijnlijke reis over de wereld te gaan maken, die uiteindelijk onze kosmische bestemming en ons verborgen erfgoed zou onthullen. Mijn eigen leven werd erdoor getransformeerd en ik kon er aan anderen over vertellen en hen ermee bekrachtigen, in het licht van het collectieve proces van bewustzijnstransformatie waarin we nu zitten. In deze tijd worden we, om zo te zeggen, wakker uit een onrustige slaap, om ons weer te herinneren wie we werkelijk zijn. En naarmate we ontwaken, worden we steeds bewustere medescheppers van onze realiteit in een kosmos die bewustzijn bezit en van zichzelf uit al heel is. We komen erachter dat we, zoals de mystici van vele tradities altijd al hebben beweerd, meer zijn, veel meer, dan alleen mensen met een ego. Naarmate de veranderingen zich in een hoger tempo voltrekken, krijgen we toegang tot energieën die pas sinds kort beschikbaar zijn en tot hogere geestelijke aspecten van onszelf, waardoor we oude schisma’s in onszelf en tussen mensen onderling kunnen oplossen. Als medescheppers hebben we de mogelijkheid ons een beeld te vormen van onze kosmische bestemming en deze met onze intentie vorm te geven – hetzij vanuit liefde, hetzij vanuit angst. Laten we op deze dag bijeenkomen om een krachtige keuze te maken voor liefde.

Dr. Jude Currivan, afgestudeerd in natuurkunde en archeologie, interesseerde zich van jongs af voor bewustzijn en metafysica. Midden jaren 90 gaf ze een succesvolle loopbaan als zakenvrouw op en ging ze zich verdiepen in sjamanisme en oude wijsheidstradities. Ze is auteur van The Wave en Het 8e chakra. www.judecurrivan.com

Robert Boerman: Waterklankbeelden – de geometrie van geluid Stel je eens voor je hebt een methode tot je beschikking waarmee het mogelijk is om geluid zichtbaar te maken. Heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe dat er dan uit zou zien? Sinds 2005 onderzoekt, bestudeert en fotografeert Robert Boerman waterklankbeelden. Op basis van het werk van de Zwitserse wetenschapper Dr Hans Jenny (1904 – 1972) vroeg hij zich af of graancirkels mogelijk door middel van geluid gemaakt worden. Dit omdat de geometrische patronen zoals die door Jenny in water gefotografeerd werden, overeenkomen met de geometrische patronen in graancirkels. Indien graancirkels door geluid gemaakt worden, dan moest het naar Roberts idee ook mogelijk zijn om de patronen van graancirkels in water te kunnen produceren. Uiteindelijk heeft zijn onderzoek een geheel andere richting gekregen, want ... wat ís geluid eigenlijk en wat kún je er mee? Kun je er stenen mee laten zweven of mensen genezen of moeten we dergelijke berichten naar het land der fabelen verwijzen? Allemaal interessante vragen waarop in de lezing over waterklankbeelden zal worden ingegaan, waarbij er een link gelegd wordt tussen de door trillingen ontstane waterklankbeelden en de scheppende vorm van onze gedachten.

Robert Boerman (1963) is autodidact, auteur, fotograaf en als voorzitter en onderzoeker verbonden aan de stichting PTAH voor Graancirkelonderzoek Nederland en de stichting Eco Lodge, Ecologsich Kenniscentrum voor Educatie en Onderzoek. www.waterklankbeelden.nl

Panelvoorzitter deze dag is Hennie Burggraaff. Zij studeerde theologie in Utrecht. Sinds 1986 is zij als programmamaakster werkzaam bij NCRV-radio, afdeling godsdienstige- en levensbeschouwelijke programma’s.

Programma:
9.30 uur: zaal open
10.00 uur: welkom en boekpresentaties
10.15 uur: lezing Annemarie Postma: The Deeper Secret
11.15 uur: lezing H.C. Moolenburgh: Is toeval echt toevallig?
12.15 uur: einde ochtendprogramma
12.30 uur: lunch - boekentafels - muziek
14.00 uur: lezing Jude Currivan: Na 2012 –Co-creating our cosmis destiny
15.00 uur: lezing Robert Boerman: Waterklankbeelden – de geometrie van geluid
16.00 uur: paneldiscussie o.l.v. Hennie Burggraaff
16.30 uur: einde

Dit symposium zal zaterdag 24 mei 2008 worden gehouden in Stadshal de Flint te Amersfoort. Parkeergarage ter plekke aanwezig. Voor de NS-reizigers twintig minuten lopen. Voor rolstoelers uitstekend te bereiken. Voor reserveringen dient u € 55,00 (met vegetarische lunch) of € 39,50 over te maken op Postbanknr. 823762 of ABN/AMRO Bankrekening nr. 59 62 46 927 t.n.v. Uitgeverij Ankh-Hermes te Deventer o.v.v. symposium 24 mei 2008. Bij betaling per girotel graag naam, adres en woonplaats vermelden. Wij zenden u uiterlijk begin mei 2008 de routebeschrijving en bestelde toegangskaart(en) toe.

Onderstaande boeken worden op dit symposium ten doop gehouden.

Annemarie Postma
The Deeper Secret
158 blz., geb., € 14,95
(bestelnr. 978 90 202 0227 4)Dr. Jude Currivan
De 13e stap
Een reis over de wereld op zoek naar onze kosmische bestemming
ca. 300 blz., pb., geïll. ca. € 27,50
(bestelnr. 978 90 202 0216 8)H.C. Moolenburgh
Is toeval echt toevallig?
Een blik in de keuken van de schepping
160 blz., pb., geïll. € 16,50
(bestelnr. 978 90 202 0225 0)Robert Boerman
Waterklankbeelden
De geometrie van geluid
ca. 96 blz., geb., geïllustreerd, ca. € 19,50
(bestelnr. 978 90 202 0214 4)


Bron: Ankh-Hermes